3D-printen & EyemergE: maatwerk met onderbouwing

3D-printen is een technologie met veel mogelijkheden, met name niet-technische: verkorten van levertijd, meer maatwerk, sneller nieuwe producten ontwikkelen. Voor velen is vooral de vraag “Wat heb IK eraan?” van belang.

EyemergE helpt die vraag te beantwoorden én te realiseren: techniek waar de gebruiker wat aan heeft. Dat doen wij door:

– Na te gaan wat het probleem eigenlijk is of de kans inhoudt. 3D-printen is een middel, niet een doel

– Inventarisatie waar u goed, en misschien ook wat minder goed, in bent en wat marktontwikkelingen zijn

– Ontwerp van testproduct, met alleen hoogst noodzakelijke elementen, en testsituatie met gebruikers- en commerciële aspecten

– Realisatie op basis van ervaringen en met onderbouwing.

Resultaat: een samenhangend concept waarmee duidelijk een richting gekozen wordt, wat basis voor realisatie is en waardoor duidelijk is wat investeringen (tijd, geld) en opbrengsten (ook niet-financieel) zijn.

 

Resultaat: dóen vanuit gedachte en met keuzen

Om te zien of een idee haalbaar is, zijn vragen stellen en luisteren het begin: wat speelt er in uw bedrijf en markt, wat zijn uw kwaliteiten. Wij kijken daarna met een prototype of het idee ook klopt in de praktijk van alle betrokkenen, juist de niet-technische. Tests met engineers, gebruikers en klanten zorgen voor een compleet beeld: technisch, commercieel en financieel.

Bij een positieve conclusie realiseren wij: wij dóen, met een gedachte, met onderbouwing. Voor het prototype en de tests werken wij vanuit een beperkte set van eigenschappen wat snel en met beperkte investering duidelijk maakt of we op de goede weg zijn.

Het prototype, zowel ontwerpen als maken, doen wij desgewenst zelf. Geholpen door diverse typen ontwerpsoftware die passen bij de doelstelling (functioneel, uiterlijk, parametrisch), maar ook met sterkte-analyse als de Eindige Elementen-methode: wij hebben ze in huis.

EyemergE helpt een keuze te maken, passend bij wat u wilt en kunt bereiken.