3D-printen & EyemergE: maatwerk met onderbouwing

3D-printen is een technologie met veel mogelijkheden, met name niet-technische: verkorten van levertijd, meer maatwerk, sneller nieuwe producten ontwikkelen. Voor veel bedrijven is vooral de vraag “Wat heb IK eraan?” van belang.

EyemergE helpt die vraag te beantwoorden EN te realiseren: techniek waar de gebruiker wat aan heeft. Dat doen wij door:

– Inventarisatie waar u goed (en minder goed!) in bent, wat marktontwikkelingen zijn

– Ontwerp van testproduct (alleen hoogst noodzakelijke) en testsituatie (gebruikers- en commerciële aspecten)

– Realisatie op basis van ervaringen en met onderbouwing.

Resultaat: een samenhangend concept waarmee duidelijk een richting gekozen wordt, wat basis voor realisatie is en waardoor duidelijk is wat investeringen (tijd, geld) en opbrengsten (ook niet-financieel) zijn.

 

Resultaat: doen vanuit gedachte en met keuzen

Om te zien of een idee haalbaar is, zijn vragen stellen en luisteren het begin: wat speelt er in uw bedrijf en markt, wat zijn uw kwaliteiten. Wij kijken daarna met een prototype of het idee ook klopt in de praktijk van alle betrokkenen, juist de niet-technische. Tests met engineers, gebruikers en klanten zorgen voor een compleet beeld: technisch, commercieel en financieel.

Bij een positieve conclusie realiseren wij: wij dóen, met een gedachte, met onderbouwing. Voor het prototype en de tests werken wij vanuit een beperkte set van eigenschappen: we weten dan snel en met beperkte investering of we op de goede weg zijn.

Het prototype, zowel ontwerpen als maken, doen wij desgewenst zelf. Geholpen door diverse typen ontwerpsoftware die passen bij de doelstelling (functioneel, uiterlijk), maar ook met sterkte-analyse als de Eindige Elementen-methode: wij hebben ze in huis.

EyemergE helpt een keuze te maken: één die past bij wat u wilt en kunt bereiken.