Verbeteren en innoveren: focus en inzicht

Een idee voor een nieuwe manier van werken of een nieuw product: één van de eerste vragen is of het daadwerkelijk verbeteringen brengt, een reality check, inzicht in de kernpunten. Verbeteringen waar gebruikers een belangrijke rol spelen en klanten in het zicht zijn, van kleine praktische zaken tot aanscherpen van een propositie: daar ligt onze kennis en kunde waarmee we u kunnen helpen.

Reality check = uitproberen. Door op kleine schaal te testen, met prototype en enkele gebruikers en met focus op de kernpunten, krijgt u inzicht. Inzicht in de belangrijkste kosten, opbrengsten en risico’s, maar ook gevoel hoe het werkt. De focus, de kern bepalen, daar helpt EyemergE bij. Resultaat van de test zijn gegevens om een goede beslissing te kunnen nemen: doorgaan?,
en zo ja wat moeten we doen. U weet veel beter waar u aan toe bent.

Wij richten ons op organisaties, afdelingen en projecten waar techniek of productie een belangrijke rol speelt. Techniek is leuk,
snappen we, is voor ons een hulpmiddel.

Wat doen we

Kort en simpel gezegd: leiden van een project, uitzoeken, organiseren, realiseren. Een toelichting.

– Leiden van een project: onze projecten zijn per definitie multidisciplinair. Met onze diversiteit aan ervaring en persoonlijke kwaliteiten als luisteren, doorvragen en focus houden brengen wij een groep tot een echt samen(&)werken. Dóen, met snelheid, met energie.

– Uitzoeken: om nieuwe ideeën te selecteren is veelal (kwantitatief) onderzoek nodig. Vragen als “Kan het überhaupt technisch
wel?”, “Over welke aantallen producten / (verschillende typen) klanten / gebruikers praten we?”. In een aantal gevallen is digitale
simulatie een goed hulpmiddel. We geven inzicht voor de volgende stappen.

Organiseren: relevante medewerkers en beslissers moeten bij elkaar worden gebracht voor het genereren van ideeën, oplossingen, kortom discussie die wat opbrengt. Ook de omgeving en beslissers moeten mee en op de hoogte blijven. Wij zorgen dat dit gebeurt.

– Realiseren: om tests uit te voeren moet je uiteraard nog wel wat doen, resultaten moeten begrijpelijk zijn. Wordt besloten na een succesvolle proef om verder te gaan en bijvoorbeeld op te schalen, dan zorgen wij ook hier voor inzicht: wat is nodig aan tijd en geld, wie gaat en kan dit doen, hoe zorgen we dat gebruikers de benodigde kennis en kunde hebben.