Verbeteren en innoveren: focus, inzicht, realiseren

Een idee voor een nieuwe manier van (meer digitaal) werken of een nieuw product: brengt het de gehoopte verbeteringen is één van de eerste vragen vóór substantiële investeringen te doen. Een reality check doen met focus op de kernpunten en waar gebruikers een belangrijke rol spelen: daar helpen onze kennis en kunde, van kleine praktische zaken regelen tot aanscherpen van de propositie.

Reality check = uitproberen en stapsgewijs opbouwen. Door op kleine schaal te testen, met prototype, enkele gebruikers en met focus op de kern, krijgt u inzicht. Inzicht in de belangrijkste kosten, opbrengsten en risico’s, maar ook gevoel hoe het werkt. De focus, de kern bepalen, daar helpt EyemergE bij. Resultaat van de test zijn gegevens om een betere beslissing te kunnen nemen: doorgaan?, en zo ja wat moeten we doen?. U weet veel beter waar u aan toe bent.

Wij richten ons op organisaties, afdelingen en projecten waar (nieuwe) techniek en digitalisering een belangrijke rol spelen voor  medewerkers en klanten. Technologieën als Additive Manufacturing of digitale simulatie zijn heel leuk, snappen we, maar zijn voor ons hulpmiddel en niet een doel.

Wat doen we

Kort en simpel gezegd: leiden van een project, uitzoeken, organiseren, realiseren. Een toelichting.

– Leiden van een project: onze projecten zijn per definitie multidisciplinair. Met onze diversiteit aan ervaring en persoonlijke kwaliteiten als luisteren, doorvragen en focus houden brengen wij een groep tot een echt samen(&)werken. Dóen, met snelheid, met energie.

– Uitzoeken: om nieuwe ideeën te selecteren is veelal (kwantitatief) onderzoek nodig. Vragen als “Kan het überhaupt technisch
wel?”, “Over welke aantallen producten / (verschillende typen) klanten / gebruikers praten we?”. In een aantal gevallen is digitale
simulatie een goed hulpmiddel. We geven inzicht voor de volgende stappen.

Organiseren: relevante medewerkers en beslissers bij elkaar brengen voor het genereren van ideeën, keuzes maken, oplossingen beoordelen, een discussie die wat opbrengt. Ook de omgeving en eventuele samenwerkingspartners moeten mee en op de hoogte blijven. Wij zorgen dat dit gebeurt.

– Realiseren: om tests uit te voeren moet je uiteraard nog wel wat doen, resultaten moeten begrijpelijk zijn. Wordt besloten na een succesvolle proef om verder te gaan en bijvoorbeeld op te schalen, dan zorgen wij ook hier voor inzicht: wat is nodig aan tijd en geld, wie gaat en kan dit doen, hoe zorgen we dat gebruikers de benodigde kennis en kunde hebben.